לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 20.5.2024
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "בהר" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
5:45
(הודו)
06:15  07:30 לפי הלו"ז התלוי בבית הכנסת 06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
08:45
מניין נוער
מנחה 19:25
19:27 19:00 13:30  
ערבית 20:00
20:15
20:07
20:45
ערבית רחוב חשמונאים 20:15
ערבית רחוב הגופנה 20:30
ערבית בניין 2 שכונה חדשה 21:00
שבת פרשת "בהר"
מנחה בספרדי 13:20
קבלת שבת מוקדמת 17:50
הדלקת נרות 19:16, לא לפני 18:10
מנחה וקבלת שבת 19:23; ויקהל משה: -- (-- שיר השירים)
שקיעה 19:43
צאת שבת 20:20
מרכזי ספרדי/
ירושלמי
חדש אבן ארי
אשכנז
נתיבי יוחאי ויקהל משה ותיקין
שחרית 06:30
08:10
08:00
(הודו)
08:30 08:25 08:15 07:45 05:10
(בה"כ החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30 - - -
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:30 18:00 18:00
ערבית צאת שבת 20:20 20:20 20:15 20:20 20:20 20:20

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן.
ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)