לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון .13.6.2021
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול (שבוע לפני שבת "חוקת" )
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי  
שחרית
*"רבי ישמעאל"
**יום ו'
06:00*
07:05*
08:00
05:45 (הודו) 06:15
**06:45
07:30 06:30  
שחרית ימי ב' וה' 05:55*          
שחרית ראש חודש 05:45
07:00
08:00
05:40   07:30  
מנחה 13:30
19:40
19:33
19:00    
ערבית 20:20 20:05 20:45   21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "חוקת"
מנחה ספרדי ירושלים 13:20
קבלת שבת מוקדמת 18:00 הדלקת נרות מוקדמת לא לפני 18:20
הדלקת נרות 19:26
שקיעה 19:52
צאת השבת 20:30
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:15 08:25 08:15 04:55
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:15 18:00  
ערבית מוצ"ש 20:30 20:30 20:25 20:30 20:30
בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.
במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)