לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 21.7.2024 23:30
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "פינחס" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
5:45
(הודו)
06:15  07:30 לפי הלו"ז התלוי בבית הכנסת 06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
08:45
מניין נוער
מנחה 19:40
19:35 19:00 13:30  
ערבית 20:15 20:15
20:45
ערבית רחוב חשמונאים 20:15
ערבית רחוב הגופנה 20:30
ערבית שכונה חדשה 21:00 (בפארק המשחקים ברחוב ניסנית)
שבת פרשת "פינחס"
מנחה בספרדי/ירושלמי 13:20
קבלת שבת מוקדמת 18:00
הדלקת נרות 19:21, לא לפני 18:20
מנחה וקבלת שבת 19:28
שקיעה 19:46
צאת שבת 20:22
מרכזי ספרדי/
ירושלמי
חדש אבן ארי
אשכנז
נתיבי יוחאי ויקהל משה ותיקין
שחרית 06:30
08:10
08:00
(הודו)
08:30 08:25 08:15 07:45 05:10
(בה"כ החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30 - - -
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:30 18:00 18:00
ערבית צאת שבת 20:22 20:22 20:17 20:22 20:22 20:22

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן.
ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)