לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 23.10.2021
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "חיי שרה" )
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין ב"כ אשכנז
תחילת זמן טלית/תפילין ['משיכיר'] 05:52
שחרית
* ימי ה' ב05:55
**"רבי ישמעאל"
***יום ו'
06:00*
07:05**
08:00
05:45 (הודו) 06:15
***06:45
07:30 06:30 הודו 5:49
עמידה 6:09
שחרית ימי ב' וה' 05:55*          
שחרית ראש חודש 05:45
07:00
08:00
05:40   07:30  
מנחה 17:50 17:50   13:30
ערבית 19:30
20:15
18:25 20:45   21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "חיי שרה"
מנחה ספרדי ירושלים 13:20
הדלקת נרות 17:32
שקיעה 17:58
צאת השבת 18:30
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 06:10
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30  
מנחה קטנה 16:45 16:45 17:15 17:00 16:00
ערבית מוצ"ש 18:30 18:30 18:25 18:30 18:30

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.

במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)