לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 16.6.2024 18:04
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "בהעלתך" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
5:45
(הודו)
06:15  07:30 לפי הלו"ז התלוי בבית הכנסת 06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
08:45
מניין נוער
מנחה 19:45
19:41 19:00 13:30  
ערבית 20:15 20:21
20:45
ערבית רחוב חשמונאים 20:15
ערבית רחוב הגופנה 20:30
ערבית בניין 2 שכונה חדשה 21:00
שבת פרשת "בהעלתך"
מנחה בספרדי/ירושלמי 13:20
קבלת שבת מוקדמת 18:05
הדלקת נרות 19:29, לא לפני 18:25
מנחה וקבלת שבת 19:36
שקיעה 19:55
צאת שבת 20:33
מרכזי ספרדי/
ירושלמי
חדש אבן ארי
אשכנז
נתיבי יוחאי ויקהל משה ותיקין
שחרית 06:30
08:10
08:00
(הודו)
08:30 08:25 08:15 07:45 04:55
(בה"כ החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30 - - -
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:30 18:00 18:00
ערבית צאת שבת 20:33 20:33 20:28 20:33 20:33 20:33

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן.
ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)