לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 25.11.2021
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "וישב" )
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי
תחילת זמן טלית/תפילין ['משיכיר'] 05:19
שחרית
* ימי ה' ב05:55
**"רבי ישמעאל"
***יום ו'
06:00*
07:05**
08:00
05:45 (הודו) 06:15
***06:45
07:30 06:30
שחרית ימי ב' וה' 05:55*        
שחרית ראש חודש 05:45
07:00
08:00
05:40   07:30
מנחה 16:15 16:15   13:30
ערבית 17:05
19:30
17:05 20:45   21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "וישב"
מנחה ספרדי ירושלים 13:20
הדלקת נרות 16:15
שקיעה 16:43
צאת השבת 17:14
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 05:30
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 12:45 12:45 13:30  
מנחה קטנה 16:00 16:00 16:15 16:00 16:00
ערבית מוצ"ש 17:14 17:14 17:09 17:14 17:14

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.

במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)