לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון ל25.1.2021
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
הנחיות של ועדת דת בקשר לתפילות יש להוריד כאן.
ימי חול (שבוע לפני שבת "בשלח")
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי  
שחרית
*"רבי ישמעאל"
** ימי ב'/ה' 06:05
06:00
07:05*
08:00
05:45 (הודו) 06:15**
(ו' 06:45)
07:30 06:30  
שחרית ראש חודש 05:45
07:00
08:00
05:40 06:00 07:30  
מנחה 13:30
17:00
17:01 13:30  
ערבית 20:15 מיד לאחר מנחה   20:45 21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "בשלח"
הדלקת נרות 16:50
שקיעה 17:12
צאת השבת 17:51
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:15 08:15 08:15 05:55
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 12:45 12:45 13:30
מנחה קטנה 16:30 16:30 16:45 16:45 16:30  
ערבית מוצ"ש 17:51 17:51 17:46 17:51 17:51  
בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.
במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)