לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון ל2.5.2021
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול (שבוע לפני שבת "בהר-בחוקתי")
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי  
שחרית
*"רבי ישמעאל"
**יום ו'
06:00
07:05*
08:00
05:45 (הודו) 06:15
**06:45
07:30 06:30  
שחרית ראש חודש 05:50
07:00
08:00
05:40   07:30  
מנחה 19:15 19:10
19:00    
ערבית 19:50 19:40 20:45   21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "בהר-בחוקתי"
מנחה ספרדי ירושלים 13:20
קבלת שבת מוקדמת 17:45 הדלקת נרות מוקדמת לא לפני 18:05
הדלקת נרות 19:04
שקיעה 19:31
צאת השבת 20:06
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:15 08:25 08:15 05:10
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:15 18:00  
ערבית מוצ"ש 20:06 20:06 20:01 20:06 20:06  
בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.
במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)