לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון ל21.11.2020
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
הנחיות של ועדת דת בקשר לתפילות יש להוריד כאן.
ימי חול (שבוע לפני שבת "ויצא")
מרכזי ספרדי/ירושלמי אבן ארי חדש נתיב יוחאי
שחרית
*"רבי ישמעאל"
** ימי ב'/ה' 06:05
06:00
07:05*
08:00
05:45 (הודו) 07:30 06:15**
(ו' 06:45)
06:30  
שחרית ראש חודש 05:45
07:00
08:00
05:40 07:30 06:00
מנחה 13:30
16:55
16:28
מיד לאחר מכן ערבית
13:30
ערבית 20:15 16:58   20:45 21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "ויצא"
מנחה ביום שישי ספרדי/ירושלמי: 13:20
הדלקת נרות 16:15
שקיעה 16:42
צאת השבת 17:16
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:15 08:15 08:15 05:40
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 12:45 12:45 13:30      
מנחה קטנה 16:00 16:00 16:15 167:15 16:15  
ערבית מוצ"ש Label Label Label Label Label  
בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.
במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)